GlobosMedic portal trenutno nije u funkciji
zbog unapređenja aplikacije.

Zahtev za refundaciju troškova moguće je podneti slanjem dokumentacije na mail adresu

refundacije@globos.rs